Personal blog

“My blog is a collection of answers people don’t want to hear to questions they didn’t ask.”


icon

Úvaha o priateľstve

Školská práca na tému priateľstvo. Dostali sme citát „Priateľstvo je vzácny dar. Nemôžeš si ho kúpiť, no môžeš si ho zaslúžiť.“ Tento citát sme mali pouťiť v našej práci a tu je môj výsledok.

Apr 26